FAQ

19" štandard

19" modulárny systém pochádza z American Standard ASS C 83,9 ( v súčasnosti ANSI/EIA RS 310-D), ktorý pôvodne obsahoval iba rozmery 19? predných panelov a piipojovacie rozmery pre montáž do rackov - rozvádzačov.

Po prevedení štandardu do DIN (1964) a IEC noriem (1969) sa do pôvodného štandardu premietli priebežné zmeny, ktoré vznikly z potrieb pri vývoji elektronických zariadení.

Neskôr sa sem zaradili aj špecifikácie pre formáty dosiek plošných spojov - DPS ( v DIN 41494 part2 (1972) a rozmery kaziet a subrackov ( v DIN 41494 part5 (1980) a IEC 60297-3 s konektormi.

19? štandard ďalej obsahuje rozmery 19? skríň - rackov (DIN 41494 part7 podľa IEC 60297-2 (1982/83) a montážne rozmery pre komponenty, montované na predné panely (DIN 41494 part8 (1984).Potrebujete zákaznícku modifikáciu predných panelov a krabičiek?

Kontaktujte nás prosím a  na základe Vašej výkresovej dokumentácie Vám bude vypracovaná cena predných panelov, plastových i hliníkových krabičiek.


Nie ste si istý, či Vami vybrané položky sú správne, hodia sa k sebe a žiadna nechýba?

Kontaktujte prosím našich technikov, ktorý Vašu zostavu overia a zkompletizujú. 

19" definícia dimenzií

19" systémové rozměry a definice
Největší šířka vany včetně montážních úhelníků je 482,6mm, což po převodu na palcové jednotky znamená (19"), z toho je odvozený termín 19" systém.

Šířka

Využitelný montážní prostor vany (subracku) je rozdělený na modulární horizontální jednotky HP, v německém jazyce se používá označení TE - Teilungseinheit. Vyjádřené v metrických jednotkách 426,72mm.

HP = TE = 5,08mm (2/10")

t.j. 19" = 426,72mm / 5,08mm = 84 TE

Výška
Pro definici výšky 19" van se používá jednotka U nebo HE – Höheneinlheit
U = HE = 44,45mm

Hloubka
Celková hloubka vany není normou explicitně definována. Jednotlivé rozměry závisí na hloubce desek plošných spojů (DPS), kabeláže, vstupní / výstupních modulů apod.

Jeden slot (místo pro DPS, kazety, zdroje apod.) má šířku násobků horizontálních jednotek HP (TE) a může se lišit od případu k případu. Výška je pak dána násobky výškových jednotek U (HE). Nejčastěji se používají 3U (pro DPS výšky 100mm) a 6U (pro DPS výšky 233,35mm).Čo je IEC štandard

 

IEC standard….. globalizace vývoje, výroby a prodeje elektrotechnických zařízení si vyžádala jednotný mezinárodní standard. S ohledem na nové požadavky takového trhu byla Mezinárodní elektrotechnickou komisí IEC vytvořena postupně od počátku minulého století celá soustava IEC standardů:

-standardy rozměrové

-standardy vzájemné návaznosti

-standardy seismické odolnosti

-standardy elektromagnetické kompatibility

-standardy tepelné odolnostiČo znamená ETSI štandard?

 

ETS standard…. byl založen Evropským telekomunikačním normalizačním institutem ETSI pro telekomunikační instalace v Evropě.

Standardy ETS úzce souvisejí se standardy IEC a jsou zaměřeny na požadavky telekomunikačních technologií.

Čo sa skrýva pod označením RAL?

RAL je štandardizovanou paletou presných farebných odtieňov.